Fakta  

Hakutulokset

Kooste tietosuojaviranomaisten ohjeista suostumukseen liittyen
fakta.digiturvamalli.fi/artikkelit/wp29-kooste-suostumus

rekisterinpitäjän rikkovan GDPR:n artiklaa 6 (käsittelyn lainmukaisuus). Milloin suostumusta sitten käytetään oikein? Suostumus on vapaasti annettu

Artikkelit aiheesta Suostumus
fakta.digiturvamalli.fi/luokka/suostumus

Vahvistusviestissä lisätietoja. Lue lisää. KATEGORIAT. AIHEET. Suostumus. Rekisteröidyltä saatu suostumus on yksi lainmukainen käsittelyperuste

GDPR 7: Suostumuksen edellytykset
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/7-suostumuksen-edellytykset

muassa se, onko palvelun tarjoamisen tai muun sopimuksen täytäntöönpanon ehdoksi asetettu suostumus sellaisten henkilötietojen käsittelyyn

GDPR 6: Käsittelyn lainmukaisuus
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/6-kasittelyn-lainmukaisuus

Fakta. Akatemia. Yhteisö. Fakta. Asiantuntijat. Blogi. Asiantuntijat. Kokeile Digiturvamallia. AIHEET. GDPR-. sisältö. Tietosuoja-. artikkel

GDPR 9: Erityisiä henkilötietoryhmiä koskeva käsittely
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/9-erityisia-henkilotietoryhmia-koskeva-kasittely

Edellinen artikkeli. Lapsen suostumus. Seuraava artikkeli. Rikostuomiot ja rikkomukset. GDPR - EU:n uusi tietosuoja-asetus. GDPR säätää EU:n

GDPR 13: Toimitettavat tiedot, kun henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/13-toimitettavat-tiedot-kun-henkilotietoja-kerataan-rekisteroidylta

sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;c) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen

GDPR 47: Yritystä koskevat sitovat säännöt
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/47-yritysta-koskevat-sitovat-saannot

alueelle sijoittautuneen rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suostumus kantaa vastuu siitä, että asianomainen yritysryhmän

GDPR 14: Toimitettavat henkilötiedot, kun tietoja ei ole saatu rekisteröidyltä
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/14-toimitettavat-henkilotiedot-kun-tietoja-ei-ole-saatu-rekisteroidylta

oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;d) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella

Artikkelit aiheesta Yleinen etu
fakta.digiturvamalli.fi/luokka/yleinen-etu

ilman henkilön suostumusta, kun se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (esim. arkistointi- tai tieteelliset

Artikkelit aiheesta Lapset
fakta.digiturvamalli.fi/luokka/lapset

erityistä huomiota. GDPR-asetus esimerkiksi rajoittaa alle 16v lasten henkilötietojen käsittelyä ilman vanhempien suostumusta. Alle 16-vuotiaat

GDPR 10: Rikostuomioihin ja rikkomuksiin liittyvien henkilötietojen käsittely
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/10-rikostuomioihin-ja-rikkomuksiin-liittyvien-henkilotietojen-kasittely

Fakta. Akatemia. Yhteisö. Fakta. Asiantuntijat. Blogi. Asiantuntijat. Kokeile Digiturvamallia. AIHEET. GDPR-. sisältö. Tietosuoja-. artikkel

GDPR 4: Määritelmät
fakta.digiturvamalli.fi/gdpr-asetus/4-maaritelmat

suostumusta ilmaisevan lausuman tai toteuttamalla selkeästi suostumusta ilmaisevan toimen,’henkilötietojen tietoturvaloukkauksella