Fakta  

GDPR: 

Erityistilanteet

Tämä luku esittelee erityistilanteita, joissa henkilötietojen käsittelyä koskevat poikkeukselliset määräykset, tai joita jäsenvaltiot voivat omassa lainsäädännössään tarkentaa.

Sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus

Jäsenvaltioiden on lainsäädännöllä sovitettava yhteen tämän asetuksen mukainen oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen.

Virallisten asiakirjojen julkisuus

Tarkennuksia henkilötietojen käsittelystä virallisten asiakirjojen yhteydessä.

Kansallinen henkilötunnus

Jäsenvaltiot voivat halutessaan määritellä tarkemmin kansallisen henkilötunnuksen käsittelyn edellytykset.

Käsittely työsuhteen yhteydessä

Jäsenvaltiot voivat tarkentaa sääntöjä työntekijöiden henkilötietojen käsittelystä työsuhteen yhteydessä.

Yleisen edun mukainen käsittely

Henkilötietojen käsittely yleisen edun mukaisia arkistointi-, tutkimus- ja tilastointitarkoituksia varten on asetuksessa erityistapaus, joten tällaisen käsittelyn yhteydessä vaadittavia suojatoimia tarkennetaan tässä artiklassa.

Salassapitovelvollisuus

Jäsenvaltiot voivat antaa erityissääntöjä valvontaviranomaisten valtuuksista suhteessa rekisterinpitäjiin tai henkilötietojen käsittelijöihin, joita koskee salassapitovelvollisuus.

Kirkko ja uskonnolliset yhdistykset

Jos jäsenvaltion kirkot ja uskonnolliset yhdistykset soveltavat tämän asetuksen tullessa voimaan kattavia sääntöjä, jotka koskevat luonnollisten henkilöiden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä, näitä sääntöjä voidaan soveltaa edelleen, jos ne saatetaan tämän asetuksen mukaisiksi.