Fakta  

GDPR: 

Muut säädökset

Muita säädöksiä asetuksen täytäntöönpanosta.

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

Komiteamenettely

Komiteamenettelyä käytetään silloin, kun EU:n säädöksen (kuten GDPR) täytäntöönpanovalta on siirretty komissiolle. EU-maiden edustajista koostuva komitea avustaa komissiota täytäntöönpanotoimenpiteiden määrittelyssä. Tässä artiklassa tarkennuksia komiteamenettelyn toteuttamisesta.