Fakta  
Tietosuojamalli.fi: Verkkopalvelu, jolla järjestäydyt tietosuojatyön pariin  
Tietosuojamalli.fi: Tutustu tarkemmin 

Erityiset henkilötietoryhmät

Tietyt henkilötiedot, kuten biometriset tiedot, rotu tai etninen alkuperä, ovat GDPR-asetuksen näkökulmasta erityisasemassa. Näissä artikkeleissa käsitellään näitä erityisiä henkilötietoryhmiä.

Määritelmät

Tärkeimpien GDPR-asetuksen termien määritelmät.

Erityiset henkilötiedot

Erityisiä henkilötietoryhmiä ovat mm. rotu ja etninen alkuperä tai ammattiliiton jäsenyys. Tällaisia henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan tämän artiklan listaamissa tilanteissa.

Edustus unionin ulkopuoliselle

Unionin ulkopuolelle sijoittautunut rekisterinpitäjä tarvitsee nimetyn edustajan unionin aluetta varten, kun rekisterinpitäjä käsittelee unionissa olevien henkilötietoja tavaroiden tai palvelujen tarjoamiseen rekisteröidyille tai rekisteröityjen käyttäytymisen seurantaan.